Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2013

esbedwaa
7924 2a7b 500
najgorzej.

March 03 2013

esbedwaa
8704 b958
Reposted fromusmieeech usmieeech

February 25 2013

esbedwaa
3920 0558
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viamilejo milejo

February 07 2013

esbedwaa
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viamadzioooleeec madzioooleeec
esbedwaa
1385 449c
Reposted fromretaliate retaliate viamadzioooleeec madzioooleeec

January 31 2013

esbedwaa
1255 af1b
Reposted fromkuchta kuchta viavstane vstane

January 28 2013

esbedwaa
4156 e1af
Reposted fromleylee leylee
esbedwaa
4678 8d04
Reposted fromleylee leylee

January 27 2013

3437 7874
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viahysterie hysterie
esbedwaa
6928 e4b6
Reposted fromusmieeech usmieeech

January 24 2013

esbedwaa
3178 3738 500
esbedwaa
0453 5eb1
Reposted from00koke 00koke viamilejo milejo
esbedwaa
1453 11c6
Reposted fromusmieeech usmieeech

January 23 2013

4161 c70a
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viadefetyzm defetyzm

January 22 2013

esbedwaa
Wystarczy zmienić kilka literek w wyrazie "miłość" i wychodzi "wódka".
Reposted fromkolis kolis viawishyouwerehere wishyouwerehere
esbedwaa
Reposted fromfakuku fakuku viaCuukierek Cuukierek
esbedwaa
4301 8abe
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaCuukierek Cuukierek
esbedwaa
0820 0152
Reposted fromusmieeech usmieeech

January 21 2013

esbedwaa
Ślubuję, że będę strzegł naszego związku i ciebie – szepcze. – Obiecuję ci miłość i wierność, w dobrych chwilach i złych, w zdrowiu i chorobie, bez względu na to, dokąd nas los zawiedzie. Że będę cię chronił, szanował i obdarzał zaufaniem. Dzielił twe radości i smutki i niósł pociechę, gdy będziesz jej potrzebować. Obiecuję miłować cię, stać na straży twych nadziei i marzeń i zapewniać bezpieczeństwo przy moim boku. Wszystko, co należy do mnie, jest teraz twoje. Oddaję ci siebie, swą duszę i miłość, od teraz aż do końca naszych dni.
— E L James, Nowe oblicze Greya
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl